ِSet Daily Reminder

چگونه فعالیت خود را در اینستاگرام محدود کنیم؟

در این آموزش می‌خواهیم بررسی کنیم محدود کردن فعالیت خود در اینستاگرام به چه نحوه است و آیا می‌شود یک زمان مشخص را تعیین کنیم که در instagram فعالیت کنیم و خود اینستاگرام به ما Alert بدهد؟ با ما همراه شوید.