کمپین

کمپین اینستاگرامی

کمپین اینستاگرامی چند سالی هست که خیلی سروصدا کرده و افراد زیادی رو به خودش جذب کرده.
در این پست میخوایم با هم بررسی کنیم که آیا این کمپینها برای پیج ما خوب هستند یا مضرند.
آیا شرکت کنیم یا نه؟ اگر شرکت کنیم چه اتفاقی می‌افته ؟ جایزه بگیریم یا نه؟