واینر

واینر کیست ؟

شاید بارها این کلمه نوظهور را از زبان اشخاص مختلف شنیده باشید و کنجکاو بودید که بدانید واینر کیست؟ به چه کسی واینر (viner) می‌گویند و واین  (vine) به چه معنا می‌باشد. به کلیپ‌های خنده‌دار که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید واین گفته می‌شود و به افرادی که در این ویدئوها نقش بازی می‌کنند واینر می‌گویند.