مخاطب هدف

مخاطب هدف در اینستاگرام کیست؟

مهمترین موردی که در هر کسب و کاری مهم هست و باید بر روی اون توجه ویژه‌ای کرد مخاطب هدف است, که ما در این مطلب و آموزش می خواهیم به مخاطب هدف در اینستاگرام بپردازیم و ببینیم که چه شخصی رو ما می تونیم به این نام صدا کنیم.