فالور فیک

با فالور روح و فیک چکار کنیم؟

همه ما شاید برامون پیش اومده باشه که فالوور فیک زده باشیم, یا داخل کمپین‌ها شرکت کرده باشیم.باز تا اینجا اشکالی نداره , مسئله اینجاست که…