آموزش اینستا

شاخ اینستاگرام منم!!!

شاخ اینستاگرام به این نیست که با شخصی تعامل نداشته باشیم بلکه دقیقا برعکس این موضوع صادق هست و به نظر من به شخصی میگن که تعاملات بالایی داره و با فالوورهاش دوسته و خودش رو شاخ اینستاگرام میدونه.