استوری

گذاشتن استوری بالای ۱۵ ثانیه

یکی از قابلیت های فوق العاده اینستاگرام که امکانات عالی هست که در این آموزش نحوه گذاشتن استوری بالای ۱۵ ثانیه خواهیم پرداخت.