تایپ

استخدام تایپیست به صورت رایگان و همیشگی

در زمانی شاید دور از ذهن ها بود و کسی فکر نمی کرد یک شخصی بتونه با همین گوشی که توی دستاش هست یک نویسنده بشه یا یک تایپیست برای خودش استخدام کنه اون هم به صورت رایگان و مجانی برای همیشه و همه جا.